Република България

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА 2016 Г.

ОБЩИНА СЛИВЕН
(Наредба за определяне  размера на местните данъци)

Чл. 5. (1) ( Изм. с Реш.№ 561/14.12.2012 год., Отм. с Реш. № 30/03.04.2013 год. на АС – Сливен; Прегласувано с Реш. № 719/30.05.2013 год. Отм. с Реш. №139/17.11.2014 год. на АС – Сливен, Изм. с Реш. №12/18.12.2015 год. ) Годишният размер на данъка е 3,2 на хиляда върху данъчната оценка.
1.(Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г., Реш. № 764/17.12.2009г. и Реш. № 1098/22.12.2010г., Отм. с Реш. №12/18.12.2015год.)
2.(Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г., Реш. № 764/17.12.2009г. и Реш. № 1098/22.12.2010г., Отм. с Реш. №12/18.1.2015 год.)
3.(Отменена) (Реш. № 1098/22.12.2010год.)
(2).(Изменена с Решение № 422/ 30.01.2009 г и Реш. № 764/17.12.2009г., Отм. с Реш. №1137/24.01.2011год.)


ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
(Наредба за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Нова Загора)

Чл. 5.  (1) /Изм. Реш. № 33/22.12.2015/  Годишният размер на данъка върху недвижимите имоти е:
1. за жилищни имоти – 3,8 на хиляда върху данъчната оценка;
2. за нежилищни имоти- 3 на хиляда върху данъчната оценка.


ОБЩИНА КОТЕЛ
(Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел)

Чл.4 Размерът на данъка върху недвижимите имоти е както следва: /Изм. и доп. с Решение № 45/23.12.2015 г. на ОбС – Котел/.
т.1. За гр.Котел и селата: Боринци, Братан, Градец, Дъбова, Кипилово, Малко село, Мокрен, Нейково, Орлово, Остра могила, Пъдарево, Седларево, Соколарци, Стрелци, Топузево и Филаретово – 1,2 на хиляда върху данъчната оценка за жилищен недвижим имот и за селата: Жеравна, Катунище, Медвен, Тича и Ябланово – 1,38 на хиляда върху данъчната оценка за жилищен недвижим имот. /Изм. с Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС - Котел, изм. и доп. с Решение № 45/23.12.2015 г. на ОбС – Котел/.
т.2. За гр.Котел и всички населени места на общината 1,5 на хиляда върху данъчната оценка за нежилищен недвижим имот на граждани. /Нов, приет с Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС – Котел, изм. и доп. с Решение № 45/23.12.2015 г. на ОбС – Котел/.
т.3. За гр.Котел и селата: Боринци, Братан, Градец, Дъбова, Кипилово, Малко село, Мокрен, Нейково, Орлово, Остра могила, Пъдарево, Седларево, Соколарци, Стрелци, Топузево и Филаретово – 1,9 на хиляда върху данъчната оценка за нежилищен недвижим имот на предприятия и за селата: Жеравна, Катунище, Медвен, Тича и Ябланово – 2,16 на хиляда върху данъчната оценка за нежилищен недвижим имот на предприятия. /Изм. с Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС – Котел, изм. и доп. с Решение № 45/23.12.2015 г. на ОбС – Котел, поправена с Решение № 94/29.02.2016 г./.


ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
(Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Твърдица)

Чл.14 (Изм.Реш.№143/29.01.2009г. в сила от 01.01.2009г., изм.Решение №448/31.01.2011г.,в сила от 01.01.2011г.) Данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,25 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.


 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508